Ontdek de CD&V mensen in uw gemeente


Ward Kennes
Burgemeester
Vlaams Parlementslid
Lid Beneluxparlement
Lid van de IPC van de Nederlandse Taalunie
Voorzitter hulpverleningszone Taxandria
Voorzitter Conferentie van Kempense burgemeesters
Voorzitter Intercommunaal centrum voor Geweldbeheersing
CD&V provinciaal bestuur en afdelingsbestuur
Lees meer
Mies Meeus
Schepen van Cultuur, ruimtelijke ordening en groen, toerisme en kinderopvang
Lees meer
Guy Van de Perre
Schepen van technische dienst, landbouw en openbare werken
Lees meer
Gert Storms
Schepen van financiën en begroting, ICT en lokale economie
Lees meer
Sumati Adriaensen
Schepen van welzijn, gelijke kansen en bibliotheken
Lees meer
Walter Van Baelen
Voorzitter OCMW
Lees meer
Rob Guns
Voorzitter gemeenteraad
Gemeenteraadslid
Lees meer
Els Aerden
Gemeenteraadslid
Fractievoorzitter
Lees meer
Robby Diels
Gemeenteraadslid
Lees meer
Jan Biermans
Gemeenteraadslid
Lees meer
Hanne Baeyens
Gemeenteraadslid
Voorzitter Jong CD&V Kasterlee
Lees meer
Eric Lauwers
Gemeenteraadslid
Lees meer
Bea Jaenen
Gemeenteraadslid
Lees meer
Marleen Verbeek
Gemeenteraadslid
Lees meer
Nick Stevens
Gemeenteraadslid
Lees meer
Peggy De Busser
Raadslid OCMW
Lees meer
Sylvia Van Hasselt
Raadslid OCMW
Lees meer
Monique Hens
Raadslid OCMW
Lees meer
Dirk Van Peer
Raadslid OCMW
Lees meer
Paul Meynen
Raadslid OCMW
Lees meer
Guy Van Ballaer
Voorzitter CD&V Afdeling Kasterlee
Lees meer
Joris Van Olmen
Politiek secretaris
Lees meer
Jurgen Van Gorp
Penningmeester
Lees meer
Johan Verheyden
Lees meer
kasterlee.cdenv.be Moderator
Lees meer