Met de haalbaarheidsstudie die vanavond op de agenda van de gemeenteraad staat, legt het gemeentebestuur een stevige basis om via een Publiek-Private Samenwerking (PPS) een ambitieus dorpsvernieuwingsproject vorm te geven. “Deze studie moet uitwijzen onder welke financiële, ruimtelijke en inhoudelijke voorwaarden het gemeentebestuur en een private partner mooie resultaten kunnen neerzetten,” zegt schepen Gert Storms.

De CD&V fractie is alvast van oordeel dat het masterplan moet afgestemd zijn op het landelijke karakter van Tielen en moet investeren in de noden van een hechte, warme gemeenschap. “Naast woongelegenheden, hebben de jonge gezinnen dringend nood aan een nieuwe en ruimere buitenschoolse kinderopvang. Maar ook de senioren hebben concrete noden. Daarbij wordt concreet gedacht aan de inrichting van een collectieve autonome dagopvang (CADO) voor ouderen met zorgvragen,” zeggen Burgemeester Ward Kennes en  OCMW voorzitter Walter Van Baelen in koor.

Traditioneel is CD&V de vaandeldrager en belangenbehartiger van het verenigingsleven. Meer dan wie ook dragen christen-democraten verenigingen een warm hart toe. Met investeringen in lokalen  willen we het Tielense verenigingsleven ondersteunen. We zijn ervan overtuigd dat de uittekening van een nieuwe bibliotheek met bibcafé hier praktisch op kan inspelen. “Wij gaan voor een site waar ontmoeting en beleving centraal staan,” zegt gemeenteraadslid Robby Diels.

We staan aan het begin van een groots project en uiteraard zijn er nog vele open vragen op dit moment. “We beschikken reeds over een eerste inventaris van vragen die leven bij de Tielense bevolking en verenigingen. Maar uiteraard staan we open om ook nog andere vragen mee te nemen in het vervolg van dit traject,” bevestigt schepen Storms.

In dit stadium is het nog veel te vroeg om over kleinere elementen beslissingen te nemen. Maar ze kunnen zeker voor beweging zorgen in het dorp en zo indirect de horeca ondersteunen. Gemeenteraadslid Robby Diels heeft op dat vlak al heel concrete ideeën: “Een waterpartij met een fonteintje, een minivoetbalveldje (panna), een petanquebaan of een kiosk voor toneel, fanfare en muziekoptredens verdienen zeker verder onderzoek.”

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.