Bij een interne evaluatie van de bestaande zorgpremie is gebleken dat het systeem thans erg complex is en dat een ganse leeftijdscatergorie uit de boot valt.

Daarom stelt schepen van Welzijn Sumati Adriaensen (CD&V) voor om het systeem grondig te hervormen. De mantelzorgpremie en de sociaal pedagogische premie worden omgevormd tot een gemeentelijke zorgpremie die veel gebruiksvriendelijker is en elke zorgbehoevende insluit, ongeacht zijn leeftijd. Voortaan zal iedere zorgbehoevende, ongeachte zijn leeftijd, in aanmerking komen voor een ondersteuning van 240 euro per jaar.

"De aanvraagprocedure wordt sterk vereenvoudigd,” aldus schepen Adriaensen. "Nu moet men jaarlijks nog verschillende attesten aanvragen en voorleggen, maar in de toekomst werken we met één transparant criterium: wie recht heeft op de Vlaamse Zorgpremie heeft voortaan ook recht op de gemeentelijke zorgpremie. De criteria van de sociaal pedagogische toelage zijn integraal opgenomen in het vernieuwde reglement."

Daarnaast voert het gemeentebestuur ook een nieuwe premie in voor dagopvang. Die richt zich specifiek op senioren en mensen met dementie. In het kader van dementievriendelijke gemeente komen ook mensen met jong -  dementie hiervoor in aanmerking. Deze nieuwe premie bedraagt maximum 5 euro per dag en 260 euro op jaarbasis voor opvangdagen tijdens de werkweek in een erkende dagopvang. Met deze premie willen we zorgplanning bespreekbaar maken en de mantelzorgers enigszins ontlasten.

Met deze premies, maakt de gemeente Kasterlee concreet werk van een gemeentebreed zorgbeleid. De beide premiereglementen worden geagendeerd op de gemeenteraad van december 2017.

Meer info:

Schepen van Welzijn Sumati Adriaensen

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.