Rob Guns

Voorzitter Gemeenteraad, Lid Afdelingsbestuur, Gemeenteraadslid

  Als brandweerman probeer je in moeilijke momenten mensen te helpen. 25 jaar draai ik mee in een aangenaam team van vrijwilligers, elk met een eigenheid, maar met een gemeenschappelijke ziel. Deze ziel mag niet verloren gaan als de korpsen van onze regio opgaan in een zonale structuur.

  Het verenigingsleven maakt onze gemeente tot een bloeiende gemeente. Ons bestuur wil hen bijstaan en bovendien zorg dragen voor hedendaagse HUISVESTING. Voor onze jeugd zijn fuiven ontspanning, maar voor de vereniging een broodnodige bron van inkomsten. Buurtfeesten moeten tijdens de zomermaanden haalbaar blijven voor buurt en vereniging.

  WONEN in onze eigen gemeente lukt nog moeilijk, een eigen huis verwerven of bouwen is niet meer voor iedereen weggelegd. Via IOK en andere sociale huisvestigingsmaatschappijen wil ik mee borg staan voor projecten in onze EIGEN gemeente. Daarnaast komen in private verkavelingen tgv het grond- en pandendecreet een vast percentage sociale huur- en/of koopwoningen. In de nieuwe verkavelingen Heuvelrand, Hulst en weldra ook Houtem-Doornboom zullen dergelijke woonprojecten gestalte krijgen.

  Woonbuurten moeten ruimte geven voor spel en ontspanning; elke buurt verdient een SPEELPLEIN of ontmoetingsruimte. Reeds enkele jaren zijn verkavelaars of opdrachtgevers van meer dan 10 wooneenheden verplicht ruimte hiervoor te voorzien, bij appartementen moeten ze bijdragen in een speelfonds. Dit laatste wordt door de gemeente gebruikt om in de nabije buurt projecten van die aard op te starten. Op mijn initiatief werd in gemeenteraad unaniem deze bouwverordening aangenomen.

  Als jonge ouder ervaar je dagelijks de nood aan kinderopvang. Nog steeds is de vraag naar ONTHAALOUDERS groter dan het aanbod. Onze gemeente moet initiatieven ontwikkelen om startende initiatieven te ondersteunen; een VESTIGINGSPREMIE kan de verbouwingskosten milderen. Het VAKANTIEAANBOD is gevarieerd naar leeftijd en aanbod. Een goede afstemming blijft noodzakelijk tussen de initiatieven zodat ouders en kinderen beiden voordeel genieten.

  Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.