Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
Nieuwsbrief gemeenteraad februari 2020
Nieuwsbrief gemeenteraad februari 2020
Beste,
Als CD&V-lid zit je op de eerste rij. Voortaan sturen we je na elke gemeenteraad een mailtje met de beslissingen die onze mandatarissen hebben genomen.
In de gemeenteraad van dinsdag 18 februari 2020 werden volgende beslissingen genomen:
1.       Het Kerkenbeleidsplan is goedgekeurd na nauw overleg met de drie kerkbesturen en parochies. In december ging in Lichtaart een open vergadering door waar al onze inwoners konden meedenken en hun gedacht zeggen. De drie kerkbesturen willen graag hun kerken openstellen voor concerten die passen in de sfeer van een kerk. In Kasterlee wordt gedacht aan een compartimentering om een deel van het kerkgebouw af te splitsen. Daar kan een tentoonstelling of een vergadering doorgaan. Er wordt ook aan gedacht om dit te combineren met een openbaar toilet.
2.     Schepen Rob Guns die bevoegd is voor bosbeheer werd aangeduid als lid van de Raad van Bestuur van de Bosgroep Kempen Noord. Kasterlee is een actief lid van de bosgroep. Duurzaam bosbeheer is erg belangrijk voor CD&V. En de bosgroep is daarin een goede partner voor ons.
3.     De overeenkomst met brandweerzone Taxandria voor de huur van onze brandweerkazerne werd goedgekeurd. De overeenkomst heeft een looptijd van vijf jaar. De huurprijs is vastgelegd op 2% van de reële waarde van de kazerne, of 50.000€/jaar. Daarnaast is er een vergoeding van 37.154€/jaar voor de exploitatiekosten zoals poetsen, verwarming of onderhoud.
4.    In Tielen krijgt de weg tussen de Zevendonkseweg, de Molenberg, Tielenheide en het Militair Domein de nieuwe straatnaam: Nieuwkopen. Dit is een topografische naam die komt van “nieuwe coba “of nieuwe hoeve. In lang vervlogen tijden stond daar een nieuwe boerderij.
5.     De tribune van KSK Kasterlee is versleten. Na een storm in 2019 werd het nog duidelijker dat ze aan vervanging toe is. Dit is ook het moment om de asbestplaten te verwijderen. CD&V hoopt dat eind augustus 2020 de werken voltooid zijn.
6.   De gemeenteraad keurde een kaderovereenkomst goed met Fluvius om te zoeken naar verbeterpunten in het lokale energiebeleid. Fluvius zal hiervoor data verzamelen en alles screenen. Met de data van deze screening stelt Fluvius een advies op voor de gemeentelijke diensten. Financiële besparingen en klimaatinspanningen kunnen hand in hand gaan.
Verslag opgesteld door gemeenteraadslid Robby Diels. 
 
Stuur ons gerust een mailtje met je vragen of indien je een toelichting wenst van de schepenen of de gemeenteraadsleden. Wij beantwoorden graag je vragen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
CD&V Kasterlee
>
>
>
>